Om Yana

Yana har med sina 20 år som artist erövrat världen med sitt sätt att framträda. Exotiskt, suggestivt förmedlar hon med sin jojk - skogens, fjällets, vindens mystik och kraft.

Yana sammanväver jojk med berättelser om sin egen samiska släkt och Lapplands vackra natur vilket ger en genuin prägel till framträdandet som alltid är personligt och